خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / آموزش ویندوز سرور Mcsa-70410

آموزش ویندوز سرور Mcsa-70410


برای دانلود نسخه‌های با کیفیت روی لینک‌های دانلود، کلیک کنید.

رمز فایل‌های فشرده:Mcsa2012

عنوان قسمت لینک دانلود
۱-مقدمه و معرفی دانلود
۲-نصب ویندوز سرور دانلود
۳-معرفی و آشنایی با پاورشل ویندوز(window powershell) دانلود
۴-ساختار منطقی اکتیودایرکتوری(ADLogicalStructure) دانلود
۵-ساختار فیزیکی اکتیودایرکتوری(Active Directory_physicalStructure) دانلود
۶-نصب اکتیودایرکتوری(ActiveDirectory-Installation) دانلود
۷-نصب Additional-DC دانلود
۸-مدیریت یوزرها(UserAccountManagement) دانلود
۹-مدیریت گروه ها(GroupAccountManagement) دانلود
۱۰-GroupAccountManagement-2 دانلود

 

عنوان قسمت لینک دانلود
۱۱-IGDLA دانلود
۱۲-ComputerAccountManagement دانلود
۱۳-Organizational Unit دانلود
۱۴-Managiny ADDS using Powershell-1 دانلود
۱۵-Powershell 2 دانلود
۱۶-IPV4 دانلود
۱۷-IPV6-1 دانلود
۱۸ IPV6-2 دانلود
۱۹. DHCP دانلود
۲۰-DHCP Config دانلود
عنوان قسمت لینک دانلود
۲۱-DNS-1 دانلود
۲۲.DNS-2 دانلود
۲۳-DNS-3 دانلود
۲۴-DNS-4 دانلود
۲۵-file Sharing دانلود
۲۶- File sharing دانلود
۲۷-BackupAndRestore دانلود